“ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งประชาชน” มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 พร้อมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.น่าน จัดรถครัวสนามพร้อมกำลังพล บริการแจกจ่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จ ให้ ปชช.ในพื้นที่

เมื่อ 14 พ.ค.64,1100 พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.38 พร้อมด้วย มูลนิธิพระหลักเมืองน่าน และภาคีกัลยาณมิตร ,ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ จ.น่าน ,สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) , อบจ.น่าน และบริษัทไฟฟ้าหงษา จำกัด ได้จัดรถครัวสนามพร้อมกำลังพลจิตอาสา ,ชป.กร. ,สมาชิกแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.38 บริการแจกจ่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จ (อาหารกล่อง) จำนวน 300 กล่อง และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 300 ชิ้น

ในโอกาสนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่จาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ สร้างการรับรู้/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาสัม พันธ์ การลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ณ บ้านนาผา ม.3 ,ม.7 และ ม.12 ต.กองควาย
อ.เมือง จ.น่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่มีความสุข และสร้างความซาบซึ้งใจ ให้กับประชาชนที่มารับแจกจ่ายอาหารเป็นอย่างยิ่ง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น