(มีคลิป) มทบ.37 จัด ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) พบปะประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญการฉีดวัคซีน และแจกจ่าย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน

เมื่อ 17 พ.ค.64, 1400 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด ช.ร., ทีมเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต.สันทราย และ อสม. ต.สันทราย ม.9 อ.เมือง จ.เชียงราย, ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย พบปะประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญการฉีกวัคซีน เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมลงชื่อขอรับการฉัดวัคซีน ในวันที่ 5 – 9 ก.ค.64 พร้อมทั้งแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนป่ากล้วย ม.6 ต.ป่ากล้วย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น