วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ประกาศเปิดให้นมัสการพระบรมธาตุฯ ได้ปกติแล้ว

เพจ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Doi Suthep ประกาศเปิดให้นมัสการพระบรมธาตุฯ

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoviD -19) เพื่อสุขภาพของพุทธศาสนิกชน และเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ทางวัดแจ้งปิดการเข้าสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในวัดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น
บัดนี้จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ของโรคโควิดได้บรรเทาลงและได้ลดระดับจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด (สีแดง) เป็นจังหวัดที่มีการควบคุม(สีส้ม) ทางคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จึงได้มีมติเปิดให้ญาติโยมสามารถเข้านมัสการพระบรมธาตุได้ตามปกติ แต่ยังต้องระวังตนเอง โดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น