ศบค. ขอคนไทย ชะลอลงทะเบียนผ่านแอปฯ ‘หมอพร้อม’ จากการแถลง วันนี้ 26 พ.ค. 64

วันที่ 26 พ.ค. 64 ศบค. ขอคนไทย ชะลอลงทะเบียนผ่านแอปฯ ‘หมอพร้อม’ แจงปรับหลักเกณฑ์กระจายวัคซีนแต่ละจังหวัดใหม่ เน้น ยอดผู้ติดเชื้อ เศรษฐกิจ กลุ่มบุคคลเสี่ยง

โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยในการรายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ (26 พ.ค. 64) ว่า เรื่องการลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” นั้น ขอให้ชะลอออกไปก่อน เนื่องจากตอนนี้ขอให้ระบบเป็นการติดตามการฉีด วัคซีน และออกใบรับรอง เรื่องการลงทะเบียนขอให้มีทางเลือกของประชาชน ที่มีความหลากหลายขึ้น เช่น จ.ภูเก็ต มีแอปฯเฉพาะ ส่วนการกระจายวัคซีนโควิด-19 นั้น ขณะนี้ที่ประชุม โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งจัดสรรวัคซีนตามเกณฑ์ใหม่ จากเดิมใช้เกณฑ์คนในแต่ละจังหวัดจองเท่าไหร่ จัดสรรโควตาตามนั้น ทำให้มีบางจังหวัดจองมาก แต่ติดเชื้อน้อย

แต่ขณะนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้ในที่ประชุมปรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ใช้เกณฑ์การติดเชื้อแต่ละจังหวัด แง่มุมด้าน เศรษฐกิจ, สังคม, การท่องเที่ยว และ กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง เช่น แรงงาน, คนขับรถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น