แผ่นดินไหวประเทศเมียนมา (Myanmar) ขนาด 3.3, ลึก

สถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.3 ลึก 10 กม. 20.252°N , 95.097°E มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 319 กม.ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

ที่มา:กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น