ตะลึง! รร.บ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด ใกล้เปิดเทอมแล้วเพิ่งมีเด็กสมัครเข้าเรียนชั้น ป.1แค่คนเดียว รวมทุกชั้นมี 35 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. 64 อย่างไรก็ตามพบว่าที่โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่(แม่จ้อง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 เพิ่งมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ป.1เพียง1คน เท่านั้น ขณะที่ยอดรวมนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย ป.2 จำนวน 5 คน,ป.3 จำนวน 7 คน, ป.4 จำนวน 6 คน , ป.5 จำนวน 8 คน และ ป.6 จำนวน 8 คน

โดยเบื้องต้นจากการสอบถามครูในโรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่(แม่จ้อง) บอกว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่มีอายุเก่าแก่หลายสิบปีแล้ว เพิ่งถ่ายโอนให้มาอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีครู 5 คน และกำลังจะมีเพิ่มอีก 3 คน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ป.1 จำนวน 7 คน และเลื่อนชั้นขึ้น ป.2 หมดแล้ว กับบางคนย้ายโรงเรียนไป ส่วนปีนี้เพิ่งมีสมัครเข้าเรียนชั้น ป.1 เพียง 1 คน เท่านั้น ทำให้เตรียมจะต้องนำนักเรียนชั้น ป.1และ ป.2 มาเรียนร่วมกัน

ขณะที่นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่ง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลตลาดใหญ่เพิ่งรับโอนโรงเรียนแห่งนี้จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มาอยู่ในความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 1พ.ค.63 เป็นต้นมา ตามความต้องการของชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูก สพฐ.ยุบรวมเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านชุมชนมานานหลายสิบปี ซึ่งในช่วงนี้ถือว่ากำลังเป็นช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปิดตำแหน่งและงบประมาณเป็นเงินเดือนในการจัดจ้างบุคลากรด้านการศึกษาที่เป็นข้าราชการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1ตำแหน่ง กับครูวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง และงบประมาณพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ในปีนี้ที่กำลังจะเปิดเรียนยอมรับว่าเพิ่งมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ป.1เพียง1คนเท่านั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากทางโรงเรียนเพิ่งโอนย้ายจาก สพฐ.มาอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ผู้ปกครองอาจจะไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร แต่ยืนยันว่าทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างแน่นอน พร้อมทั้งอยากเน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองว่า แม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและไม่ด้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆ อย่างแน่นอน ซึ่งอยากให้ผู้ปกครองในตำบลตลาดใหญ่และใกล้เคียงเชื่อมั่น พร้อมนำลูกหลานสมัครเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนรับรองว่าจะดูแลนักเรียนทุกคนให้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านวิชาการและด้านต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น