(มีคลิป) กองทัพบก จัดกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีน จ.แม่ฮ่องสอน ช่วง 7 มิ.ย. – 30 ก.ย. 64

เมื่อ 5 มิ.ย. 64 เวลา 0830 น. พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ ตอนพยาบาล ฉก.ร.7 และ ร้อย.ร.721 จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของอาการป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยจะเริ่มให้บริการประชาชน ในห้วงวันที่ 7 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จว.ม.ส.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น