(มีคลิป) เชียงใหม่ Kick off ฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ปชช.ในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (6 มิ.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,102 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 4,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 6 ราย โรงพยาบาลรัฐ 57 ราย โรงพยาบาลเอกชน 9 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย ทั้งหมดแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) 40 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 21 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 9 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 26 รายเท่าเดิม

ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 64) ตรวจทั้งหมด 577ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17 สำหรับปัจจัยเสี่ยงผู้ติดเชื้อใน 2-3 วันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัดทั้งหมด ส่วนปัจจัยอื่นๆ พบน้อยหรือไม่พบเลย ส่วนผู้ที่นำเชื้อเข้ามาทางช่องทางบก มักจะไม่สแกน CM CHANA จึงทำให้ไม่สามารถติดตามได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สแกน CM CHANA เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด จากข้อมูลการติดตามผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบว่าเมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 64) มียอดผู้สแกน CM CHANA สะสมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 รวม 7,030 ราย ติดตามตัวพบ 6,916 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.38

สำหรับข้อมูลการตรวจคัดกรองกลุ่มอาชีพเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง ตรวจไปทั้งหมดตั้งแต่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวม 10,551 ราย พบผู้มีผลบวกเพียง 59 ราย หรือร้อยละ 0.56 สำหรับคลัสเตอร์ของจังหวัดทั้ง 21 คลัสเตอร์ วันนี้มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 12 คลัสเตอร์ ส่วนคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่มี 9 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด จำนวน 2 คลัสเตอร์ไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 3-4 วัน


จากข้อมูลพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นอกบ้านอย่างใกล้ชิด หากมีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้ง จะมีผลกระทบอย่างมากทั้งความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตและการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันโรค และยังคงงดกิจกรรมการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงต้องขอความร่วมมือในการสแกน CM CHANA รวมถึงเจ้าบ้าน และผู้ประกอบการโรงแรม และร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรค จองการฉีดผ่านเว็บ “กำแป๋งเวียง” ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อเชียงใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการ Kick off การฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ (7 มิ.ย. 64) ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทุกหน่วยฉีดวัคซีนมีความพร้อม โดยในแต่ละอำเภอได้ร่วมกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมสถานที่ จัดระบบดูแลการบริหารจัดการวัคซีน รวมถึงให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการนำมาหรือช่วยขนส่งพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางสาธารณสุขกำหนด และในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ช่วยในการนัดหมายและนำพาพี่น้องมายังหน่วยฉีดวัคซีนเช่นกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยในกระบวนการลำเลียงวัคซีนจากหน่วยกลางไปยังจุดฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด โดยจะร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นรูปแบบแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ ไปจนกว่าจะครบ 4 เดือน ตามเป้าหมาย


ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 098 – 102 3422 , 098-102 5783 , 098 – 102 8632 ตั้งแต่เวลา 08.30- 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และอีกหมายเลข 053-211048-50 ต่อ 433 หรือ 434 ในวันและเวลาราชการ

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ศราวุธ เจิมจันทร์ // ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 มิถุนายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น