น่าน kick off ฉีดวัคซีน Astrazeneca ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังวันแรก

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น.ที่โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็มแรก โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลน่าน และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน่านให้การต้อนรับ
พร้อมอำนวยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีอาชีพทำงานที่มีความเสี่ยงสูง
เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,200 คน แบ่งการฉีดทั้งภาคเช้า(08.30 – 12.00 น.) และภาคบ่าย(13.00 – 16.00 น.)

 

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 “แอสตร้าเซนเนก้า” ให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง นอกจากนี้มีผู้ที่เข้ารับการฉีดประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีอาชีพทำงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยทางโรงพยาบาลน่าน สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,200 คน ส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 800 คน ส่วนโรงพยาบาลอำเภออื่นๆ ให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยวันละ 300 คน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่าน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้รีบไปลงทะเบียนเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน ซึ่งจะเป็นวัคซีน“แอสตร้าเซนเนก้า” ก็ขอเชิญชวนทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย ป้องกันการเจ็บป่วยหนัก ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่าน

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย ถ้าเกิดมีคนติดเชื้อจำนวนมาก โอกาสคนที่ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงก็จะมีจำนวนมากขึ้น จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันในแต่ละคน ถ้าแต่ละคนมีภูมิคุมกันโรคแล้ว กรณีการติดเชื้อนอกจากจะลดอาการป่วย ลดความรุนแรง ยังลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคได้ด้วย นี่คือวัตถุประสงค์ของการสร้างภูมิคุมกันหมู่ ซึ่งการฉีดวัคซีนระยะแรกๆ ของการระบาดเป็นการลดความรุนแรงของโรค ขอให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อยืนยันจาก โรงพยาบาล รพ.สต. อสม. เรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

 

ทั้งนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน Astrazeneca ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังวันแรก พร้อมนำฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ให้ความสนใจและทยอยมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

ทาง แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการฉีด Astrazeneca ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังวันแรก ที่ลงทะเบียนไว้ทางไลน์หมอพร้อม โดยสิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในการรับการฉีดวัคซีน 1. หลักฐานนัดหมาย ใบนัดหรือภาพถ่าย 2. บัตรประชาชน 3. ปากกา พร้อมขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ทานยาประจำตัวตามปกติ 4. ใส่เสื้อแขนสั้น หรือเสื้อแขนกุด 5. มีคำถามให้ปรึกษาแพทย์/พยาบาล ก่อนเข้าห้องฉีดยา  ทางโรงพยาบาลน่าน  ขอให้รอทาง อสม.  รพ.สต.  หรือ รพ.น่าน ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ  สามารถติดต่อสอบถามเรื่องวัคซีน นัดหมายรับวัคซีน ได้ที่โทรศัพท์ 054-719000 กด 0

ด้านนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 7,500 โดส สัปดาห์แรก 3,600 โดสและสัปดาห์ที่สอง 3,900  โด๊ส โดยจะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ทั้งหมดก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบหมอพร้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ จึงขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ทางหมอพร้อมได้ในวันดังกล่าว หรือแจ้งที่โรงพยาบาล หรืออสม. ในพื้นที่ของท่าน

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 (ข้อมูล 6 มิ.ย. 64 เวลา 20.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 124 ราย (123+1) รักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ 4 ราย รักษาหายแล้วสะสม 118 ราย  เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น