โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และออกใบรับรองแพทย์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และออกใบรับรองแพทย์ สำหรับ work permit และ fit-to-fly ด้วยมาตรฐานกรมควบคุมโรค คนไทย ราคา 3,160 บาท ชาวต่างชาติ ราคา 3,600 บาท (อัตราค่าบริการนี้รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าใบรับรองแพทย์)

แจ้งผลทาง SMS ภายใน 12-24 ชั่วโมง สามารถรับผลการตรวจ และใบรับรองแพทย์ได้ในวันถัดไป ราคาอ้างอิงตามประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความถูกต้องของราคา ในช่วงเวลาที่ท่านจะรับการตรวจ โปรดโทรสอบถามที่… 053-938589

ร่วมแสดงความคิดเห็น