กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด มอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน แก่ รพ.งาว จ.ลำปาง

เช้าวันนี้ (09 มิ.ย. 64) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ให้จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาล เพื่อสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19”

เนื่องด้วยในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการระบาดในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ขณะที่หลายโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะอย่างยิ่ง “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะหายใจล้มเหลว หรือ มีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ขึ้น เพื่อคอยช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 มอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพยาบาล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยทางจังหวัดลำปาง ได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ เป็น “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)” จำนวน 2 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลงาว ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับมอบ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)” พร้อมกัน ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง ทั้งนี้ด้วยน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานที่ได้รับ ทางโรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามพระราชประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้สำหรับ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เป็นหนึ่งองค์กรเพื่อการกุศล โดยที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ ดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ตลอดจนช่วยพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยมาแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 122 โรงพยาบาล ใน 56 จังหวัด

อาทิ การพัฒนาห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ การจัดทำหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล สร้างตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย จัดทำห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ การพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การปรับปรุงห้องในโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 การจัดหาชุด PPE และหน้ากาก N-95 ฯลฯ เป็นต้น โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานนี้ จะมีส่วนช่วยในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหากสถานการณ์โรค COVID-19 หมดไป อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ยังจะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือคนไข้อื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต

โดยประชาชนทั่วไป ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กับ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” สามารถร่วมบริจาคให้กับกองทุนฯ ได้ ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-447-8585 ถึง 8 หรือ 064-239-1868 และ 064-112-9674 Line ID : @chaipat19 หรือ Email : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น