(มีคลิป) เหมืองแม่เมาะ พร้อมใจปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ จัดกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ที่บริเวณพื้นที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม นำตัวแทนคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ รวมจำนวนกว่า 50 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการปลูกกล้าพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 200 ต้น ลงบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่ง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา ที่ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้จัดสรรไว้จำนวน 200 ไร่ โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้โตเร็วกว่า 19 ชนิด อาทิเช่น ขนุน ขี้เหล็กบ้าน แคบ้าน ตะขบ ฝรั่งพื้นเมือง พฤกษ์ และมะกอกป่า เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “ประชาอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งในการสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงความจงรักภักดีและแสดงความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ

นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เผยว่า กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินงานโครงการ “ประชาอาสาปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อการถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้ว ยังเพื่อต้องการจะรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อจะได้ช่วยลดมลภาวะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน ซึ่งในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า ทาง กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะปลูกป่าไม้ทดแทนพื้นที่ขุดถ่านหินลิกไนต์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนการทำเหมือง หรือดีกว่าเดิม ซึ่งการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพเหมือง กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินการมานานกว่า 30 ปี โดยทำควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ สำหรับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มาตั้งแต่ปี 2562 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ให้มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านต้น โดยสำหรับในปี 2564 กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ยังคงมีเป้าหมายในการที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ 100 ล้านต้น โดยกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการให้สำเร็จเสร็จสิ้น ภายในปี 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น