อ.สอง จัดพิธีเปิดกิจกรรมการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ อากรสกุล สาธารณสุข อ.สอง จ.แพร่ ได้รับการมอบหมายสั่งการจาก นายศุภชัย บุญทิพย์ นอภ.สอง ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx อ.สอง ครั้งที่ 1 ณ ศาลาวัดคุ้มครองธรรม ต.บ้านกลาง


โดยมี นายลิขิต จันทร์ยอด กำนัน ต.บ้านกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูประจักรคุณานุกูล เจ้าคณะ ต.เตาปูน รองเจ้าอาวาส วัดคุ้มครองธรรม กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม , พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร ผกก.สภ.สอง , นพ.วันชัย วันทนียวงศ์ ผอ.รพ.สอง , กศน.อ.สอง , นายชัยฤกษ์ ยะปะนันท์ ปลัด อ.สอง , นายอนุชิต อาธิมะ จนท.พัฒนาขุมชน อ.สอง , ชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านกลาง ทุกหมู่บ้าน , ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น