บรรยากาศการรับวัคซีนโควิด-19 ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่(รพ.แม่และเด็ก)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (รพ.แม่และเด็ก) บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติ งาน ส่วนราชการ กำนัน ผญบ. อปท.อบจ. ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 1134 คน ฉีดเข็มที่ 1 โดยแบ่งเป็น 3 วัน ดังนี้

  1. วันทึ่ 10 มิถุนายน จำนวน 300 คน
  2. วันที่ 11 มิถุนายน จำนวน 300 คน
  3. วันที่ 12 มิถุนายน จำนวน 534 คน

สำหรับวันนี้ บรรยากาศโดยทั่วไป มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้มากันเป็นจำนวนมาก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://fb.watch/62D_aWeOKE/

ร่วมแสดงความคิดเห็น