มอบอาหารแห้ง เครื่องบริโภคให้หน่วยงานป่าไม้ทัองที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระ เงินวิไล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบอาหารแห้ง เครื่องบริโภคให้หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่าทัองที่จังหวัดแพร่

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดแพร่ โดยมีนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ พร้อมด้วย หน.หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้, หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดแพร่ ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ขอบคุณ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมไฟป่า และหมอกควันในช่วงไฟป่าที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น