อำเภอสูงเม่น สั่งศปก.ตำบลออกประเมินสภาพที่อยู่อาศัยในการกักตัวป้องกันโควิด-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น(ศปก.อ.สูงเม่น) สั่งการให้ ศปก.หมู่บ้าน ปฏิบัติการประเมินสภาพที่อยู่อาศัยให้คำแนะนำในการกักตัวและลงแอพพลิเคชั่น Home Quarantine ในการติดตามการกักตัวบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมี จนท.รพ.สต. อสม. กำนัน ผญบ. ผลการดำเนินงานดังนี้


– ตำบลเวียงทอง = 10 ราย
หมู่ 1 จำนวน 3 ราย มาจาก กรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย และมาจาก ยะลา จำนวน 1 ราย ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
หมู่ 2 จำนวน1 ราย มาจาก กรุงเทพฯ ยังไม่ได้ลงระบบ
หมู่ 6 จำนวน 4 ราย มาจาก สมุทรปราการ = 3 ราย และมาจากกรุงเทพฯ จำนวน1 ราย ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
หมู่ 10 จำนวน 2 ราย มาจาก ระยอง ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
– ตำบลหัวฝาย 1 ราย
หมู่ 1 จำนวน 1 ราย มาจาก อยุทธยา ลงระบบเรียบร้อยแล้ว ตำบลน้ำชำ 1 ราย
หมู่ 9 จำนวน 1 ราย มาจากกรุงเทพฯ ลงระบบเรียบร้อยแล้ว

รวมบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 ราย สามารถลงระบบติดตามได้ จำนวน 11 ราย และยังไม่ได้ลงระบบ 1 ราย

สรุปข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดสะสมตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 560 ราย สามารถลงระบบติดตามได้ จำนวน 441 ราย ยังไม่ลงระบบติดตาม 121 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น