ชาวบ้าน ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ชายแดน บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ชาวบ้านได้เข้มงวดตรวจคนเข้าออกในหมู่บ้านหลังจากบ้านยะพอพบผู้ป่วย โควิด ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 ราย นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ สั่งการให้นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่โรงเรียนบ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ ร่วมประชุมกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ตำรวจภูธรพบพระ ตำรวจตระเวนชายแดน 346 กองร้อย อส.อ.พบพระ ที่ 9 ผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านยะพอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านยะพอ กรณีสถานการณ์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ไว้ได้ตามลำดับ เนื่องจากมีผู้ที่ติดเชื้อได้ทำการกักตัวเองก่อนเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจพบเชื้อ และผลการตรวจผู้ใกล้ชิดมีผลเป็นลบทุกราย จึงให้ทำการกักตัวที่บ้าน ว่าที่ ร.ท.สุพจน์ อาริยะรุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านยะพอ กล่าวว่า ในหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจำนวน 1 คน ติดมาจากต่างจังหวัด ขณะนี้รักษาอยู่ ที่โรงพยาบาลพบพระ ผลการตรวจผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยผลผลเป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม และในช่วงนี้ทั้งหมู่บ้านยะพอได้มีการตรวจคนเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเข้มข้น

ในส่วนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือดี และการป้องกันการแพร่ระบาดของครูวิต 19 ประชาชนส่วนมากจะปิดประตูบ้าน อยู่ภายในบ้าน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในหมู่บ้านอาจจะเงียบๆกว่าเดิมมาก

ดร.สุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านยะพอมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 441 คน ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้าน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ทางคณะครูโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยะพอ ได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วว่า ทางโรงเรียนอยากให้เด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือ แต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านไปก่อน 14 วัน
โดยอนุบาล 2 ให้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบในด้านร่างกายของตน ฝึกการควบคุมอารมณ์ และเตรียมความพร้อมที่จะอยู่รวมกันกับผู้อื่น อนุบาล 3 ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนมา ผู้ปกครองหมั่นซักถามและช่วยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และให้บันทึกเป็นภาพวาด หรือถ้าเขียนได้ก็ให้ฝึกเขียน วันละ 1 กิจกรรม เพื่อเตรียมมาส่งคุณครูในวันที่สามารถมาโรงเรียนได้ ป.1-ป.3 ใช้การสื่อสารผ่านครูประจำชั้น กับผู้ปกครอง ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ โดยครูประจำชั้นจะแจ้งงานที่นักเรียนจะต้องทำส่ง ส่วน ป.4-ป.6 ใช้การสื่อสารผ่านทางเฟส,ไลน์ โดยให้นักเรียนทำชิ้นงาน คนละ1 ชิ้นงานมาส่ง และให้นักเรียนบันทึกขั้นตอนการทำชิ้นงานลงในสมุดด้วย โดยครูประจำชั้นจะประสานไปทางกลุ่มไลน์แต่ละห้อง

ม.1-ม.3 ใช้การสื่อสารผ่านกลุ่มเฟส ไลน์ที่คุณครูประจำชั้นตั้งขึ้น โดยคุณครูจะชี้แจงงาน และการเรียนรู้ต่าง ๆ และส่งงานทางออนไลน์ งานพิเศษจาก ผอ.ให้ชั้น ป.1-ม3 บันทึกความดีทุก ๆ วัน อย่างน้อยวันละ 1 ความดี เน้นย้ำว่าผู้ปกครองไม่ควรพาบุตรหลานของตนออกนอกพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานนี้จะใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายฝากเป็นกำลังใจ ส่งกำลังใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน บ้านยะพอเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น