ทุกหน่วยงาน ส่งรอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มากหน้าหลายตาแน่นถนัดเป็นคนดีของสังคม

เมื่อเวลา 13.59 น.วันที่ 13 มิ.ย.ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีทุกหน่วยงานแห่กันไปส่งรับตำแหน่งใหม่ของนายศรัณยู มีทองคำ จาก รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็น รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม จึงผู้คนแห่กันไปส่งมากหน้าหลายตาแน่นถนัดบ้านพักรองผู้ว่าราชการ

ต่อมาได้ทีมงานของอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ชมรมนายอำเภอจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายวิทิตย์ สุภามูล ประธานขมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ นายณัฐพล โปธาดี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันกำแพงนำกำนันทั้ง 10 ตำบล นายเกรียงศักดิ์ โพธิ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกำแพงและคณะ นายสัมฤทธิ์ นามแสง อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา ที่ทุกหน่วยงานที่กล่าวมาต่างร่วมใจกันไปคาราวะแสดงความยินดีกับ รอง.ผู้ว่าราชการคนใหม่จังหวัดลำปาง และทุกหน่วยงานที่ทราบข่าวแห่กันไปส่งเป็นจำนวนมาก

ส่วนประวัติย่อของนายศรัณยู มีทองคำ รอง.ผู้ว่าราชการลำปางคนใหม่ ที่ผ่านมาเป็นปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอลำสนธิ นายอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปัจจุบัน เหลืออายุราชการอีกประมาณ 7-8 ปี อนาคตไปอีกไกล ในการไปส่งรองผู้ว่าราชการลำปางคนใหม่ในครั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดลำปางคัดกรองอย่างเคร่งครัด.

ร่วมแสดงความคิดเห็น