บ้านแม่ขมิง ต.สรอย อ.วังชิ้น ชนะเลิศ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่12 มิ.ย.64 นายอัจฉริยะพงษ์ปันฟอง ผญบ.ม2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้รับหนังสือ ประกาศของจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2564โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงนาม ตามที่คณะกรรมการปกครอง ได้จัดให้มีการคัดเลือก และมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ประชาธิปไตยดีเด่นภายใต้โครงการส่งเสริม วิถีชีวิตต้นแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยกรมการปกครอง ให้ทางจังหวัดดำเนินการคัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น 3 หมู่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัลในระดับจังหวัดแบ่งเป็น 3 รางวัล ตามหลักเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด ซึ่งในส่วนของจังหวัดแพร่ มีหมู่บ้านส่งเข้าแข่งขัน คัดเลือกมี 5 หมู่บ้าน

ซึ่งคณะกรรมการ ได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอ ที่ได้คัดเลือกที่ผ่านมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีหมู่บ้านที่ทำการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบแล้ว ผลปรากฎว่า

ที่ 1 บ้านแม่ขมิง ม.2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาเป็นผลสำเร็จ
ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง หมู่11ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ที่ 3 บ้านกาศใต้ หมู่ที่3ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

ซึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้นั้น แต่ละหมู่บ้านต่างก็ปรารถนาที่อยากได้ เพราะเป็นขวัญและกำลังใจของกลุ่มคณะกรรมการหมู่ย้าน กลุมแม่บ้าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาร่วมกันทำงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะนายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ต.สรอย ที่มุ่งมั่น มานะบากบั่น เพื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้านนำร่อง ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเข้าประกวดคัดเลือกมาแล้วหลายครั้งม่เคยได้รางวัลชนะเลิศเลย แต่ก็ไม่เสียใจและไม่ได้ย่ท้อแต่อย่างใด เพียงแต่อยากได้งบ วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนอบรม ให้ความรู้ก้บกลุ่มต่างๆของหมู่บ้านได้มีความรู้และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพให้พี่น้องประชาชนให้มีรายได้เสริมเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น