อสม.ร่วมผญบ.ม.1 ริมใต้ ขานรับนโยบายเชิงรุกอำเภอแม่ริม เคาะประตูบ้านชวนรับวัคซีนโควิด-19

นายมนัส คำจันทร์ ผญบ.ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำผู้ช่วย ผญบ. ร่วมกับ อสม.บ้านม.1 โดยน.ส.อัมพร พรมจันทร์ ประธานอสม.ม.1 และสมาชิกอสม.กว่า20คน ออกรณรงค์เคาะประตูบ้านเพื่อพบปะและเชิญชวนชาวบ้านลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริมที่ตั้งเป้าให้ประชาชนในอำเภอแม่ริมได้มีโอกาสและเข้าถึงวัคซีนครบร้อยเปอร์เซนต์เต็ม สอดคล้องกับนโยบายอำเภอนำร่องของ Sandbox จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีน รองรับให้อำเภอแม่ริมเปิดรับการท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด ทั้งนี้บ้านหมู่1เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงชาวบ้าน โดยมีรพ.สต.ริมใต้และอสม.เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในนโยบายดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น