เหล่ากาชาด จ.เชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำโดย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกิ่งกาชาดในจังหวัดฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

สืบเนื่องมาจากภาวะการขาดแคลนโลหิตสำรองภายในประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ในปัจจุบัน ทำให้ขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยมี ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นการรำลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก

สำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีคำขวัญว่า “Give blood and Keep the World Beating – ให้โลหิต ช่วยโลก พ้นวิกฤต” ด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีโลหิตสำรองหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ในระหว่างการระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่อาจเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการช่วยเหลือ และรักษาผู้ป่วย ในห้วงสถานการณ์ Covid -19 โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข และทำการรับบริจาคโลหิตของกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น