ผบช.ภ.5 ตรวจติดตามโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ของ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และตรวจพื้นที่ประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัย ณ โครงการตำรวจพันธุ์ดี สภ.งอบ จ.น่าน

วันที่ 16 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯ มาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.2564 โดยจะเสด็จ ฯ ติดตามการดำเนินโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ของ ภ.จว.น่าน ณ สภ.งอบ จ.น่าน

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ และตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จ ฯ เพื่อตรวจติดตามโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ของ ภ.จว.น่าน ณ สภ.งอบ จว.น่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมี พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.น่าน, รอง ผบก.ภ.จว.
น่าน, ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.น่าน ร่วมประชุม บรรยายสรุป และร่วมตรวจพื้นที่เสด็จฯ
ณ โครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรงอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น