ศปก.อ.สูงเม่น ประชุมการควบคุมโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อบ่ายวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น (ศปก.อ.สูงเม่น) มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น โดยมี นายพรพิษณุ​ จันสวัสดิ์​ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง​ นางสาวนงลักษณ์​ มะทะ​ นายหัตถวุธ​ มาเอียด​ ปลัดอำเภอสูงเม่น,สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น, ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น, สัสดีอำเภอสูงเม่น​ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา​(โควิด-19) และประชุม War room ณ​ ห้องประชุมอำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น