กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 7 “Be with Yoga, Be at Home”

ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 เมื่อววันที่ 16 มิถุนายน 2564 Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การสัมภาษณ์ในรายการ “ที่นี่ FM100” FM100 เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันโยคะสากล (International Yoga Day) ประจำปี 2564 “Be with Yoga, Be at Home” ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.50 น. ผ่าน Facebook Live: Coi Chiang Mai และ Facebook Fanpage ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Indian Studies Center, Chiang Mai University

สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานวันโยคะสากล ณ จังหวัดเชียงใหม่ทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการโดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ให้วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันโยคะสากล” ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าการจัดงานวันโยคะสากลที่จัดขึ้น ณ สถานที่ต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประสพความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานนับพันคน

ในปีนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 7 ตามแนวธรรมเนียมปฏิบัติเดิมได้ และเพื่อสอดคล้องกับข้อบังคับ ลดการชุมนุมในที่สาธารณะ และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ในครั้งนี้ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีงานวันโยคะสากล ในรูปแบบใหม่ภายใต้หัวข้อ “Be with Yoga, Be at Home” หรือ “อยู่กับโยคะ อยู่กับบ้าน” ณ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 07.50น. และเป็นการรวมกันเพียงกลุ่มเล็ก โดยจะมีการถ่ายทอดงาน ผ่านช่องทาง Facebook Live : Coi Chiang Mai) และ YouTube Live: https://www.youtube.com/watch?v=rzNjQmH0JXg

สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเฉลิมฉลองวันโยคะสากล ครั้งที่ 7 ในแบบออนไลน์ เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยการรับชมแพร่ภาพสด และร่วมเล่นโยคะพร้อมกันที่บ้านของท่าน…

ร่วมแสดงความคิดเห็น