ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในจังหวัดพัทลุง คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

17 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองธง ตำบลป่าบอน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์
“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น