ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. สันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 กลุ่ม อสม. จำนวน 20 คน ณ รพ.สต.สันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมเดช สายสุด สาธารณสุขอำเภอฝาง เป็นประธานพิธีเปิด, นายประดิษฐ์ ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้การป้องกันการฆ่าตัวตาย และการตวจเช็คสุขภาพใจในแอพพลิเคชั่น Mental Health Check-In

ร่วมแสดงความคิดเห็น