ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และผู้แทนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีคณะครูจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนในการสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ปีงบประมาณ 2563
ภาพ/ข่าว : ภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษา สพม.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น