ประธานสภาฯ ควงนายกนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เล็งใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในสุสานช้างเผือกเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายชาตรี กันทวี หัวหน้าแขวงศรีวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในสุสานช้างเผือกเพื่อการกีฬาและนันทนาการ โดยมี ตัวแทนนักสเก็ตบอร์ด และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะทำการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬา ติดไฟส่องสว่างและประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น