วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าอนามัย ให้แก่บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ทำพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าอนามัย ให้แก่ตัวแทนประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาคหกรรม ตามโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมบริการประชาชน กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าอนามัย จำนวน 2,600 ชุด เพื่อแจกให้กับครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น