พระครูมงคลวิสิฐ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูง มจร. ณ วัดบุปผาราม

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พระครูมงคลวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 พื้นที่เครื่อข่าย เขต 1 และ 2 โดยมี พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ, ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวถวายรายงาน มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพระบัณฑิตพัฒนา ร่วมพิธี รูปแบบวืถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วัดบุปผาราม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น