วันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ นำสมาชิกมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.วังชิ้นวิทยา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2564 เวลา08.30น.นายวิทิต เที่ยวไทย นายอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ มอบหมายให้นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและกิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น ได้ให้การต้อนรับนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ที่ห้องโสตการศึกษาโรงเรียนวังชิ้นวิทยาสพม.แพร่

และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวขันทอง ตุ้ยแสนวงค์ นักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ได้มอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยพืการและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงดังนี้ นายเจษฎาพร คำบุญเรือง ราษฎรบ้านป่าสัก หมู่ 8 ตำบลป่าสักฯนางสาวสาคร วงค์วี ราษฎรหมู่ 8 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น