ผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ เพิ่มมาอีก 7 ราย ทำให้ยอดสะสมเป็น 345 ราย ตายยังคงเป็น 3 รายเท่าเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 ของ จ.แพร่ โดยเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แพร่ แจ้งว่า ใน จ.แพร่ เพิ่ม 2 ราย โควิด-19 จ.แพร่ประจำเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 7 ราย เป็นกรณีที่ผู้ป่วยติดต่อกลับมารักษาตัวจากพื้นที่เสี่ยงสูง คนแพร่ไม่ทิ้งกัน 1 ราย และจากผู้ที่พักในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 4 ราย ส่วนในจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ที่ อ.สูงเม่น 1 ราย และ อ.เมือง 1 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโรค

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 345 ราย โดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 142 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกัน และกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 163 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 40 ราย (เสียชีวิตสะสม 3 ราย) รักษาตัวอยู่ 169 ราย ซึ่งอยู่ใน รพ.สนาม 102 ราย รักษาหายแล้ว 173 ราย..ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 15 ราย รอผลตรวจ 19 ราย..เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 34 จังหวัด ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด..การ์ดต้องสูง เนื่องจากตัวเลขในจังหวัดยังมีการติดเชื้อเพิ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น