กาดหลวงกาดเมืองใหม่ อันตราย ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง

จากกรณีมีการส่งต่อข้อความ และภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า กาดหลวงกาดเมืองใหม่ อันตราย… สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ภาพดังกล่าว เป็นภาพการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ของทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลที่ไม่เป็นความจริง อาจเป็นการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ผู้ใดทำความผิด ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (2) การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50

ร่วมแสดงความคิดเห็น