พุ่งไม่หยุด!!ลำพูนพบผู้ติดเชื้อฯ 11 ราย ติดมาจากกลุ่มเครือญาติเตรียมจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่ม ในพื้นที่อ.ป่าซาง

 

ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี แพทย์หญิง ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทา ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยในวันนี้ ( 22 ก.ค.64 ) จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มจำนวน 11 ราย รับมาจากต่างจังหวัด จำนวน 7 ราย ( ตามนโยบายรับคนลำพูนกลับบ้าน ) โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 22 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น จำนวน 434 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม จำนวน 6 ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลลำพูน 54 ราย โรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 22 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 34 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 320 ราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า ผู้ป่วยที่รักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำพูน 54 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม 25 ราย เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง 34 ราย และโรงพยาบาลประจำอำเภอ 22 ราย สถานการณ์เตียงที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้ ยังมีเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 159 เตียง แต่เนื่องจากในปัจจุบันตรวจพบ พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จังหวัดลำพูนจึงจะเตรียมความพร้อม โดยจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีก 1 แห่งในพื้นที่อำเภอป่าซาง จะมีการสำรวจความพร้อมของสถานที่อีกครั้งหนึ่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคและห้วงเวลาการเดินทางของผู้ป่วยแต่ละราย พบว่า เป็นการติดเชื้อกันในครอบครัว จากการรับประทานอาหารร่วมกัน ในสถานที่ทำงาน หรือใช้ภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำแก้วเดียวกัน ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หลังจากนี้ทุกครอบครัวจะต้องสำรวจตนเองว่าได้ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปยังพื้นที่ ที่มีความแออัดมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้สำรวจความเสี่ยงของตน และเว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว ส่วนการจัดงานอวมงคลทั่วไป สามารถดำเนินการจัดได้ โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 คน หากมีจำนวนคนที่มากกว่า 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน ผู้จัดงานจะต้องแจ้งทางอำเภอนั้น ๆ หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และในกรณีที่มีบุคคลภายนอกพื้นที่จะเข้าร่วมงานอวมงคล หากเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และดำเนินกักตัว 14 วัน ก่อนร่วมงานดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น