นายกกิ่งกาชาด อ.พาน นำคณะออกเยี่ยมมอบสิ่งของโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้”

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพาน เป็นตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ภายใต้พันธกิจโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2564” ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 5 ราย ตำบลเมืองพาน ตำบลป่าหุ่ง ตำบลม่วงคำ ตำบลหัวง้ม และตำบลเวียงห้าว ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่มนวม รายละ 1 ชุด และเงินสด รายละ 3,000 บาท
และเวลา 13.00 น. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน ร่วมกับ กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพาน ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการในพื้นที่ ตำบลป่าหุ่ง ตำบลทานตะวัน ตำบลม่วงคำ และตำบลเวียงห้าว จำนวน 6 ราย ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพและเงินเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น