มทบ.32 นำกำลังมาช่วยขจัดปัญหา ยิ่งในสถานการณ์โควิดช่วยทันทีทันใด

ตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นตามลำดับ โดย จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านั้น ในโอกาสนี้ พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการเตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. หน่วยได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการช่วยจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลลำปาง

ได้จัดกำลังพลจิตอาสา 10 นาย ร่วมในการประกอบเตียงสนาม จำนวน 20 เตียง ก่อนหน้านี้หน่วยได้จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง มาแล้วทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี และ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั้งนี้การให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง นั้น ทุกหน่วยพร้อมเข้าให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามศักยภาพที่หน่วยมีเพื่อให้ชาวลำปางได้มั่นใจว่า..ทหารพร้อมเคียงข้าง และช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น