(มีคลิป) อบจ.แพร่รวมพลัง อบต.บ้านกวาง เร่งขุดลอกลำน้ำแม่สาย เก็บกักน้ำลดปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.บ้านกวาง เร่งขุดลอกลำน้ำแม่สาย เก็บกักน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม โดย นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกอบจ.แพร่ อนุมัติให้เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่างโดยมอบหมายให้ นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ อ.สูงเม่น เขต 3

พร้อมด้วย นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ.สูงเม่น นายฤทธิเดช ศรีใจวงค์ ปลัด อ.สูงเม่น นายประเทือง สมเพาะ กำนัน ต.บ้านกวาง นางปภัสรัช กาศวิเศษ ปลัด อบต.บ้านกวาง ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. นายธีสุระพงค์ รัตนสุวรรณกุล ผญบ.หมู่ที่ 2 นายอนุศักดิ์ กวางย้าน ผญบ.หมู่ที่ 3 นายธนพนธ์ สมหมาย ผญบ.หมู่ที่ 4 นายเชิดศักดิ์ สร้อยสาย ผญบ.หมู่ที่ 5 และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

ปฎิบัติงานขุดลอก รื้อ กำจัดเศษวัชพืช เศษไม้ และสิ่งกีดขวางทางลำน้ำแม่สาย เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมทุกๆ ปี ใน ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 10-15 เมตร ความยาว 4000 เมตร โดยปฎบัติงานในวันที่ 21 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในการปฎิบัติงานครั้งนี้ อบต.บ้านกวาง เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชาวบ้านฝากขอบพระคุณนายอนุวัช วงค์วรรณ นายก อบจ.มา ณ โอกาสนี้ ส่วนดินทึ่ขุดขึ้นมาจากลำคลอง นำไปถมเพื่อปรับเป็นที่จอดรถในบริเวณฌาปนสถานบ้านกวาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น