นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประภัยโควิดตำบลโป่งแยง

วันที่ 23 ก.ค. 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลโป่งแยงเพื่อทำการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 “พ้นภัย” ให้ราษฏรตำบลโป่งแยงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 24 ชุด โดยมีนายวัน ม่วงมา นายก อบต.โป่งแยง นายพสิษฐ์ วงศ์เขียว รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม น.ส.ณัชธนกมล พ่อค้า ปลัดอำเภอแม่ริม และนายสาย ตะถา กำนัน ต.โป่งแยง ให้การต้อนรับและรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงฯ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น