ปิ๊กเจียงใหม่บ้านเฮา รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

“ปิ๊กเจียงใหม่บ้านเฮา ”
พี่น้องชาวเชียงใหม่
ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19(ไม่มีเตียงรักษา)
– มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่
– มีผลตรวจยืนยัน RT PCR “พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
หากท่านมีความประสงค์จะกลับมารักษาในจังหวัดเชียงใหม่
ขอให้ติดต่อประสานงานก่อนการเดินทาง เพื่อรับคำแนะนำในการเดินทาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินอาการ และจัดหาเตียง
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์…..
call center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
065-4723187,065-4723188 , 065-4723189
ทุกวัน เวลา 08.30 – 24.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น