ส.ส.แพร่เขต1 เยี่ยมศูนย์กักกันตัวที่ต.น้ำเลาพร้อมมอบบัตรกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต 1
เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานที่กักตัวระดับตำบล เพื่อมอบถุงปันสุข น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ และเตรียมไว้เป็นเสบียงให้ที่ต้องเข้ากักตัว และโดยมี นาย สมมึก ดวงใน นายกอบต.น้ำเลา นายประยูร ท้าวใจแปง กำนันตำบลน้ำเลา, ผอ.รพ.สต.และสมาชิก อสม.ร่วมรับมอบ ในวันนี้ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่เขต 1ด้วยความห่วงใยพี่น้อง อสม. ได้มอบบัตรกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 อสม. ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อย โดยกลุ่มเพื่อนๆ ส.ส. ให้พี่น้อง อสม.ในตำบลน้ำเลา
ส.ส.แพร่เขต1“ดูแล ห่วงใย ใส่ใจประชาชน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น