น่าน ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ภายใต้การอำนวยการของ นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ติดตาม ทีมทำลายเชื้อ นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน ณ บ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ติดตามและเน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A  อย่างเคร่งครัด

ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทีมทำลายเชื้อ นำโดย นางกฤษดา พรหมวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอสองแคว พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ ภิมาล นายกเทศมนตรีตำบลยอด ลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลยอด อำเภอสองแคว ณ ที่กักตัวหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ติดตามและเน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ติดตาม ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทีมทำลายเชื้ออำเภอท่าวังผา ทีมCDCU คปสอ.ท่าวังผา นำโดย นายชัยวุฒิ วันควร สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ บ้านผู้ป่วย และสถานที่ต่างๆ ตามTimeline ผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลท่าวังผา ตำบลริม ตำบลศรีภูมิ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังได้ติดตามและเน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A  อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทีมทำลายเชื้อ เจ้าหน้าที่ สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. ผู้นำชุมชนและอสม.ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น