“เกษตรเชียงใหม่กำชับเกษตรอำเภอขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไยถึงวันที่ 27กรกฎาคม2564 นี้”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการจังหวัดเชียงใหม่ การขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไยแก่เกษตรอำเภอ 25 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่สายใต้ เช่น อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดู จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขึ้นทะเบียนแก่แรงงานดังกล่าวในพื้นที่ พร้อมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสแก่แรงงาน เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานรับจ้างเก็บลำไย

ดังเช่นวันนี้ที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองทางด้าน นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นางมัฑนา ธรรมใจ รักษาการเกษตรอำเภอจอมทอง พร้อมหน่วยงานบูรณเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง ออกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไย โดยอำเภอจอมทองมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ1,200 ราย ปัจจุบันสามารถขึ้นทะเบียนได้ 300 ราย จากนั้นจะเป็นขั้นตอนให้ความรู้ เรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลตนเองตามมาตราการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมออกบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนแรงงานเก็บลำไย (ชั่วคราว) ให้แก่แรงงานเก็บลำไยที่ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลแม่สอย ณ เทศบาลตำบลแม่สอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น