สภ.นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน จัดเตรียมยานพาหนะ สนับสนุนภารกิจส่งตัวตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน ได้จัดเตรียมยานพาหนะ ( รถควบคุมผู้ต้องหา ) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ในการส่งตัวตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือสถานพยาบาล

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น