เกษตรแม่ฮ่องสอน ชูกาแฟบ้านแม่อูคอหลวง แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ 5 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกลุ่ม และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสู่การประกวดระดับเขต เพื่อยกระดับแปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่อูคอหลวง ให้เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเผยแพร่เกียรติคุณผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งกระตุ้นการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนางสาวแสงดาว สมใจ เกษตรอำเภอขุนยวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายบุญชัย กรกัมพล ประธานแปลงใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น