(มีคลิป) พระวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงและจิตอาสารวมพลังสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น.ที่สวนพุทธธรรม สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 จ.แพร่ สวนรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ นำคณะพระภิกษุ สามเณร และจิตอาสา สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระยะทางยาว 160 เมตร

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า เนื่องจากบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 จ.แพร่ สวนรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มีพื้นที่ 52 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ในฤดูฝน น้ำจะไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางวัดได้สร้างกำแพงกั้นน้ำไว้ และสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระยะทาง 160 เมตรและเพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่วัด และลดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก นอกจากนั้นในฤดูแล้ง ต้นไม้ ยังมีน้ำที่อยู่ใต้ดินมาหล่อเลี้ยงอีกด้วย หรืออุ้มน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลายอันเป็นการป้องกันไข้เลือดออกอีกแนวทางหนึ่งด้วย ซึ่งอบจ.แพร่และเทศบาลตำช่อแฮแนะนำให้สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการร่วมกันระหว่างวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงและสถาบันพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(NBI)นสช.รุ่น12 โดยกลุ่มประเทศลิทัวเนีย
สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น