บว.ไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน นำข้าวของสิ่งจำเป็น ส่งมอบสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่อำเภอวังหนือ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นำโดย ผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง พร้อมคณะอาจารย์บุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามซึ่งตั้งภายในโรงเรียนวังเหนือวิทยา เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสนาม ได้นำไปจัดทำเป็นถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัว โดยถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันหลังประสบมรสุมและร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ฝ่าวิกฤติเชื้อร้ายโควิด-19 ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดที่ได้นำของสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามดังกล่าว
โดยในส่วนสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ ( 26 ก.ค. 64 ) จังหวัดลำปาง มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 ราย แยกเป็น ต่างจังหวัด +6 ราย จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 11 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ช่วงระหว่างรักษา 393 ราย รักษาหาย 329 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 722 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น