จังหวัดน่านเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่วัดภูเก็ต  อำเภอปัว ล่าสุดมียอดผู้ป่วย covid 19 สะสม กว่า 779 ราย

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน  มีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย สถานการณ์ขณะนี้จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยสะสม 779  ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย  กำลังรักษา 449 ราย  ร้อยละ 79 ติดเชื้อนอกจังหวัด  อาการระดับรุนแรง รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู 5 ราย รักษาหายแล้ว 328 ราย

ขณะนี้จังหวัดน่านฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง มีอายุเกิน 60 ปี กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ไปแล้วกว่า  47,000 โด๊ส หรือร้อยละ 7.9 โดยทางจังหวัดน่านที่จะฉีดวัคซีนวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตร้าซิเนก้า เข็มที่ 2
คำว่า Community Quarantine  คือพื้นที่สำหรับผู้กักตัวและยังไม่ป่วย ขณะที่การแยกกักในชุมชน ใช้คำว่า Community Isolation หรือพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อแล้วในชุมชน การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ยังคงเป็น 13 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา กักตัว 14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนตามที่กำหนดในคำสั่ง นอกนั้นเฝ้าระวังตัวเอง เข้าจังหวัดน่าน สแกน QR Code  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จังหวัดน่าน โทร สสจ.น่าน  โทร.084-2128070 ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา ได้มีการประสานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะไปรับ ผู้ป่วยที่จุดเขาครึ่ง อำเภอเวียงสา ก่อนที่จะเข้ามาคัดกรองที่โรงพยาบาลเวียงสา และส่งต่อผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นำข้อมูลจากการสแกนคิวอาร์โค้ดน่านปลอดภัย เพื่อติดตามตัวผู้เข้าออกจังหวัดน่านทุกคน

นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์  ปลัดจังหวัดน่าน รายงานถึงการเตรียมสถานที่กักตัว แต่ละอำเภอ 10 แห่ง  245 เตียง ระดับตำบล 84 แห่ง 1995 เตียง ระดับหมู่บ้าน 716 แห่ง 5416 เตียงรวม ทั้งจังหวัด 810 แห่ง 6856 เตียง คณะทำงานได้เตรียมการ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โดยจะใช้อาคารอเนกประสงค์วัดภูเก็ต ซึ่งมีขนาด 120 เตียง คาดว่าอีกประมาณ 2-3 วันก็จะสามารถเปิดใช้การได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้สร้างห้องอาบน้ำเพิ่ม ที่วัดภูเก็ต ที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง แก้ไขปัญหาระบบน้ำของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ที่ประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลาคำสั่ง ฉบับเดิมไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ขณะนี้มีโรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วย 2 แห่งคือโรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
จังหวัดน่านได้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย และประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านแล้ว 39 รายคดีสิ้นสุด 3 คดี ต้องโทษทั้งจำทั้งปรับ โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญาไว้ก่อน
ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การเปลี่ยนโรงแรมเป็น โรงพยาบาลสนามหรือ  Hospitel  ซึ่งโรงแรมต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มีระบบโครงสร้างที่ปลอดภัย จะรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7 วัน และอาการดีระดับสีเขียว โดยผู้ป่วย ต้องจ่ายค่าห้องโรงแรมเอง ส่วนค่ายา อุปกรณ์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งค่าอาหาร รัฐบาลรับผิดชอบ  โรงแรมต้อง มีระบบจัดการขยะติดเชื้อส่งให้เทศบาลต่อเพื่อไปทำลายและต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชน ขณะนี้มีโรงแรม 2 แห่งเสนอตัวเป็น Hospitel  แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการกักตัวในหมู่บ้านมาก ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง จะต้องกักตัวอย่างจริงจัง  หากพบเป็นต้นเหตุแห่งการแพร่ระบาดโดยประมาท จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น