“อัครพล คำขัติ” รอง ผอ.โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้รับรางวัล “ระดับดีเยี่ยม”

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเเสดงความยินดีกับ นายอัครพล คำขัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ที่ได้รับรางวัล ผู้ปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “ระดับดีเยี่ยม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น