สุดยอด! นร.รร.ยุพราชวิทยาลัย รับรางวัล “วัฒนคุณาธร”ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา น้องต้นข้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/9แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ชื่อรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564″ ประเภทเด็กหรือเยาวชน การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ ” อีกรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของครอบครัว และ สถานการศึกษา สพม.เชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น