นายก อบจ.แพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ของจังหวัดแพร่ขอให้เชื่อม้นและมั่นใจปลอดภัยกับทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) หรือ Ci ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) ของจังหวัดแพร่ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สำหรับสถานที่พักคอยที่ดำเนินการจัดตั้งแห่งนี้ อบจ.แพร่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดแพร่ ที่ 2114/2564 (ฉบับที่57) ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ซึ่งผ่านที่ประชุม ศคบ.จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น